مدل پرده ست زیره با پنل رویه تهران

مدل پرده ست زیره با پنل رویه تهران

Curtain-Panel-sitetehran.com-01

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-02

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-03

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-04

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-05

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-06

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-07

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-08

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-09

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

Curtain-Panel-sitetehran.com-010

مدل پرده تهران زیر و رو ۹۳

babak2013

شما میتوانید برای صرفه جویی از هزینه های بالای خرید پرده منزل  پارچه پرده مورد نیاز خود را  به قیمت عمده و ارزان از بنکداری و مرکز پخش پرده واقع در بازار تهران تهیه نمایید.

تفاوت قیمت در هر متر پارچه حداقل ۳۰ درصد میباشد.

 

نمونه های جدیدتر را در بازار بزرگ تهران رویت فرمائید.

تلفـــــن تماس کارشناس و مشاوره خرید پرده در بازار بزرگ تهران

 

۰۹۱۹۴۴۴۶۴۱۳

صادقـــی

 X بستن تبلیغات