پیامک عاشقانه سکوت کردن

پیامک عاشقانه سکوت کردن

Pictures-of-Silence-sitetehran.com-01

پیامک عاشقانه سکوت کردن

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم
اما اشک های زیادی برای ریختن دارم
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش
چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد
تو می مانی و یک من بی ارزش !
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
دلم کار دست است
خودم بافتمش
تارش از سکوت
پودش از تنهایی
همین است که خریدار ندارد…
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
این روزها
دلم اصرار دارد فریاد بزند
اما من جلوی دهانش را می گیرم
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
این روزها من روزه سکوت گرفته ام …
آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است
سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
سکوت..
سکوت فقط صحبت نکردن نیست…
سکوت فقط آروم بودن نیست…
سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست…
می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
لعنتی کاشکی می دونستی
سکوتم دردها داره واسه گفتن …
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
گاهى سکوت مى آموزد
بودن همیشه در فریاد نیســت
اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن بمــانى
یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
بعضـى ها گــریه نمى کنند
اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت
گوشه چشمشان به کمــین نشسته …
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
ساکت نیستم
لب هایم هم نسوخته است
تنها تمام ِ من تــاول زده از آشی که نخورده ام …
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
این روزها من خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت
گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
دیشب در جاده های سکوت
در ایستگاه عشق
هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد
و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست
حق با سکوت بود صدا در گلو شکست
تا آمدم با تو خدا حافظی کنم
بغض امان نداد و در گلو شکست
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
گاهی دلت آنقدر می گیرد
که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی
واین است کار این روزهای خاکستری من
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است
و من سکوت می کنم تا بگویم
دوستت دارم
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
کاش می شد برگردی و ببینی
چگونه چشمانم تقاص سکوت هایت را پس می دهد
کاش …
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
دوستت دارم در سکوت
مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد
≠≠≠≠≠≠اس ام اس عاشقانه≠≠≠≠≠≠
تاوان عشق و سکوتم برای تو فقط یه چیز بود
سقوط …

وبگردی از بهترین مطالب کلیک نمایید :

دانلود آهنگ جدید 

دانلود مداحی جدید 

عکس پروفایل X بستن تبلیغات