دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-03

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-01

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-04

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-02

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-05

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-06

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-07

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-08

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

Red-curtain-decoration-sitetehran-com-09

دکوراسیون پرده رنگ قرمز به سبک تهران

منبع : سایت تهران

babak2013

شما میتوانید برای صرفه جویی از هزینه های بالای خرید پرده منزل و شرکت و اداره جات  پارچه پرده مورد نیاز خود را  به قیمت عمده و ارزان از بنکداری و مرکز پخش دست اول پرده ایران واقع در بازار تهران تهیه نمایید.

اختلاف قیمت خرید هر متر پارچه حداقل ۳۰ درصد میباشد.

انواع پارچه پرده ترک درجه ۱ با بهترین قیمت

نمونه های جدیدتر را در بازار بزرگ تهران رویت فرمائید.

تلفـــــن تماس کارشناس و مشاوره خرید پرده در بازار بزرگ تهران

۰۹۱۹۴۴۴۶۴۱۳

صادقـــی

 

 X بستن تبلیغات