تهران و سمنان تلفن مسئولین آدرس جلسات na

تهران و سمنان تلفن مسئولین آدرس جلسات na

44474747

تهران و سمنان تلفن مسئولین آدرس جلسات na

 

کمیته شهری جنوب شرق ۲ تهران (مناطق شهرداری ۱۵ ) : ۰۹۱۹۵۰۴۹۴۰۸

کمیته شهری شرق یک تهران (مناطق شهرداری ۱۴ و ۱۵ ) : ۰۹۱۹۹۳۷۳۷۱۹

کمیته شهری شرق تهران (مناطق شهرداری۷ و ۸ و ۱۳ ):۰۹۱۹۴۸۵۶۹۳۵

کمیته شهری شمال شرق تهران (منطقه شهرداری ۴ ) : ۰۹۱۲۷۱۹۵۰۰۲

کمیته شهری شمال تهران (مناطق شهرداری ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و بخشی از ۲ و لواسانات) :۰۹۱۲۶۲۷۲۸۳۴

کمیته شهری شمیران تهران (مناطق شهرداری ۱ و ۳ و ۴): ۰۹۱۹۴۲۵۱۷۸۵

کمیته شهری غرب تهران(مناطق شهرداری ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ و بخشی از ۱۹): ۰۹۱۲۷۱۲۹۶۵۲

کمیته شهری غرب مرکزی تهران(مناطق شهرداری ۲ و ۹ و بخشی از ۱۰): ۰۹۱۲۸۱۰۹۰۹۹

کمیته شهری جنوب تهران (مناطق شهرداری ۱۲ و ۱۶ و ۱۹): ۰۹۱۲۸۲۴۰۱۷۹

کمیته شهری مرکز تهران ( مناطق شهرداری ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ ) : ۰۹۱۲۷۷۶۱۲۰۱

کمیته شهری جنوب شرق تهران (مناطق شهرداری ۱۴ و ۱۵): ۰۹۱۹۴۰۴۴۰۱۵

کمیته شهری جنوب غرب تهران (منطقه شهرداری ۱۸ و چهار دانگه ):۰۹۱۹۵۳۰۷۸۶۷

کمیته شهری شهرری تهران (منطقه شهرداری ۲۰ تهران و ری و باقر شهر و کهریزک و حسن آباد): ۰۹۱۲۴۲۱۳۱۴۰

کمیته شهری اسلامشهر تهران (اسلامشهر و حومه) : ۰۹۱۲۸۴۶۱۱۲۴

کمیته شهری پاکدشت تهران (پاکدشت) : ۰۹۱۹۷۱۶۲۹۴۳

کمیته شهری دماوند تهران (پردیس و جاجرود و بومهن و رودهن و فیروزکوه) : ۰۹۱۹۹۳۴۴۸۹۴

کمیته شهری رباط کریم تهران ( رباط کریم ) : ۰۹۱۲۸۷۲۵۰۳۱

کمیته شهری سمنان ( سمنان و مهدی شهر ) : ۰۹۱۹۳۳۳۸۲۲۴

کمیته شهری شاهرود ( شاهرود و دامغان ) : ۰۹۱۹۴۳۰۷۱۰۵

کمیته شهری شهر قدس ( شهر قدس ) : ۰۹۱۲۹۴۰۸۷۵۷

کمیته شهری شهریار ( شهریار ) : ۰۹۱۹۴۰۶۵۹۲۱

کمیته شهری گرمسار ( گرمسار ) : ۰۹۱۲۸۳۲۲۵۸۶

کمیته شهری ملارد و اندیشه ( ملارد و اندیشه ) : ۰۹۱۲۸۵۰۱۴۶۰

کمیته شهری ورامین  ( ورامین و قرچک و پیشوا ) : ۰۹۱۲۷۷۱۹۴۸۲

تلفن مسئول آدرس جلسات کل ناحیه ۳ ایران ( تهران و سمنان ) : ۰۹۱۲۸۱۵۵۵۷۶

 

 

وبگردی از بهترین مطالب کلیک نمایید :

دانلود آهنگ جدید 

دانلود مداحی جدید 

عکس پروفایل X بستن تبلیغات