مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-01

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-02

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-011

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-03

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-04

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-05

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-06

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-07

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-08

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-09

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

parde-tehran-1396-010

مدل پرده تهران سال جدید ۱۳۹۶

منبع : www.iransit.com

babak20132

مرکز پخش دست اول انواع پارچه ترک درجه یک با جدیدترین طرح های تهران

شما میتوانید برای صرفه جویی از هزینه های بالای خرید پرده منزل و شرکت و اداره جات پارچه پرده مورد نیاز خود را به قیمت عمده و ارزان از بنکداری و مرکز پخش دست اول پرده ایران واقع در بازار تهران تهیه نمایید.

اختلاف قیمت خرید هر متر پارچه حداقل ۳۰ درصد میباشد.

انواع پارچه پرده ترک درجه ۱ با بهترین قیمت

نمونه های جدیدتر را در بازار بزرگ تهران رویت فرمائید.

تلفـــــن تماس کارشناس و مشاوره خرید پرده در بازار بزرگ تهران

۰۹۱۹۴۴۴۶۴۱۳

صادقـــی

 X بستن تبلیغات