رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۷ رنگ مو دخترانه سال ۹۶

رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۷ رنگ مو دخترانه سال ۹۶

به رنگ سال ۲۰۱۷ مو رنگ کنید بزنید

امسال، هم مانند سال گذشته، شرکت پنتون رنگ مو  را به عنوان رنگ مو سال ۲۰۱۷ – ۹۶ انتخاب کردند. سبز و آبی دو رنگی است که شرکت پانتون آنها را به عنوان رنگ سال برگزیده است.

رنگ مو سال ۹۶

رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۷ رنگ مو دخترانه سال ۹۶X بستن تبلیغات